Делегиран Бюджет

Заповед Бюджет 2016 г

Изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2016 г

Изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2016 г.

Протокол от Общо събрание

Касово изпълнение на бюджета за 2016 година

Протокол №2 Общо събрание

Касово изпълнение на 1 тримесечие 2017

Касово изпълнение на 2 тримесечие 2017

Касово изпълнение на бюджета за 2017 г.

Бюджет 2018

Касово изпълнение на 1 тримесечие 2018 г.

Касово изпълнение на второ тримесечие 2018 г.

Касово изпълнение на трето тримесечие 2018 година

Касово изпълнение четвърто тримесечие 2018 година

Бюджет 2019 г.

Касово изпълнение на 1 тримесечие 2019 година

Касово изпълнение на 2 тримесечие 2019 година

Анализ бюджет трето тримесечие 2019 година

Касов отчет 2019 година

Анализ бюджет 2019 година

КО032020 72 ОУ касов отчет

Бюджет 2020 72 OY

бюджет 2020

Касов отчет второ тримесечие 2020

Касово изпълнение на бюджет за второ тримесечие на 2020

касово изпълнение на бюджет трето тримесечие 2020

касов отчет 30.09.2020

Касов отчет 2020 

Анализ за 2020

БЮДЖЕТ 2021 г.

бюджет 72 ОУ 2021 г.

Касов отчет първо тримесечие 2021

АНАЛИЗ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА І-трим.2021 г

Касов отчет второ тримесечие 2021 г

Анализ второ тримесечие 2021 г

Касов отчет и анализ трето тримесечие 2021 г.