образци на документи

Информация за услугите, предоставяни от 72 ОУ и образци на заявления по предоставянето на услугите

Валидиране на компетентности

Дубликат на удостоверение за завършен клас, етап или свидетелство

Признаване на клас от 1 до 6