Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

На 01.12.2018 г. колективът на 72 ОУ "Христо Ботев" успешно премина обучение на тема: "Изграждане на умения за самостоятелно учене у учениците"

Информационна система за педагогически специалисти

На 03.07.2022 г.   20  педагогически специалисти от 72 ОУ  участваха в обучение на тема  „Компетентностният подход в обучението“, осъществено от РААБЕ България ЕООД. Обучението се проведе в гр. Банкя от 11.00 ч. до 18.00 ч.