Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

На 01.12.2018 г. колективът на 72 ОУ "Христо Ботев" успешно премина обучение на тема: "Изграждане на умения за самостоятелно учене у учениците"

Информационна система за педагогически специалисти