Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

На 01.12.2018 г. колективът на 72 ОУ "Христо Ботев" успешно премина обучение на тема: "Изграждане на умения за самостоятелно учене у учениците"

Информационна система за педагогически специалисти

От  03.07.2022 г.   20  педагогически специалисти от 72 ОУ  участваха в обучение на тема  „Компетентностният подход в обучението“, осъществено от РААБЕ България ЕООД. Обучението се проведе в гр. Банкя от 11.00 ч. до 18.00 ч.

На  01.07.2023 г.  и  на  02.07.2023 г.     18  педагогически специалисти от 72 ОУ  ще   участват в обучение на тема  „СТЕ(А)М – концепция и приложение в образованието“, осъществено от „Евроклас-консулт“ ЕООД. Обучението се проведе в гр.Пловдив.

На 30.06.2024 г. и на 01.07.2024 г. 17 педагогически специалисти от 72 ОУ ще участват в обучение на тема „Играта като иновативен метод в образованието“, осъществено от „Евроклас-консулт“ ЕООД. Обучението се проведе в Старозагорски минерални бани.