Проекти

 

Проект "Успех"

 

 

 

      

      От 1 февруари 2012 година 72 ОУ " Христо Ботев"  започна работа по Проект BG051PO001-4.2.05, наречен Проект "Успех" и част от програмата  "Да направим училището привлекателно за младите хора".

Проектът е тригодишен и цели организирането на учениците в интересни и полезни извънкласни форми на работа и намаляване на неизвинените отсъствия в училище.

През тази година в училището  се работи по четири извънкласни форми:

1. Арт ателие "Креатив" -ръководител Силвия Тодорова

2. Клуб "Празници, традиции и обичаи в България" -ръководител Анелия Карабинова

3. Лятно туристическо училище -клуб "Зелена раница" -ръководител Татяна Саева

4.  Здравно-възпитателно училище- клуб "Здрав и силен"-ръководител Юлияна Пеева


Клуб "Празници, традиции и обичаи в България"

Презентация "Кукери"

Презентация "Нестинарство"

Снимки от работата в клуба

 


 

Арт ателие "Креатив"

Снимки от работата в клуба

 

Последни публикации

Ден на отворените врати

Уважаеми родители,

на 21.11.2019 г ще се проведе денят на отворените врати в нашето училище.

Мероприятието се провежда за трета година и има за цел приобщаване на повече родители към проблемите на образованието и засилване на съпричастността им към училищния живот.

Ще имате възможност да наблюдавате и участвате в работата на учениците от различни класове в часовете от дневната програма на училището.

Заповядайте!

  1. Важно за родителите Вашият коментар
  2. Електронен дневник Вашият коментар