Проекти

Учебна 2019/2020 година

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

 

 

Проект "Успех"

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

      От 1 февруари 2012 година 72 ОУ “ Христо Ботев“  започна работа по Проект BG051PO001-4.2.05, наречен Проект „Успех“ и част от програмата  „Да направим училището привлекателно за младите хора“.

Проектът е тригодишен и цели организирането на учениците в интересни и полезни извънкласни форми на работа и намаляване на неизвинените отсъствия в училище.

През тази година в училището  се работи по четири извънкласни форми:

1. Арт ателие „Креатив“ -ръководител Силвия Тодорова

2. Клуб „Празници, традиции и обичаи в България“ -ръководител Анелия Карабинова

3. Лятно туристическо училище -клуб „Зелена раница“ -ръководител Татяна Саева

4.  Здравно-възпитателно училище- клуб „Здрав и силен“-ръководител Юлияна Пеева


Клуб „Празници, традиции и обичаи в България“

Презентация „Кукери“

Презентация „Нестинарство“

Снимки от работата в клуба

 


Арт ателие „Креатив“

Снимки от работата в клуба

Последни публикации

  1. Ден на славянската писменост и култура Вашият коментар
  2. Да отбележим заедно Деня на Европа Вашият коментар