Проекти

 

Проект "Успех"

 

 

 

      

      От 1 февруари 2012 година 72 ОУ " Христо Ботев"  започна работа по Проект BG051PO001-4.2.05, наречен Проект "Успех" и част от програмата  "Да направим училището привлекателно за младите хора".

Проектът е тригодишен и цели организирането на учениците в интересни и полезни извънкласни форми на работа и намаляване на неизвинените отсъствия в училище.

През тази година в училището  се работи по четири извънкласни форми:

1. Арт ателие "Креатив" -ръководител Силвия Тодорова

2. Клуб "Празници, традиции и обичаи в България" -ръководител Анелия Карабинова

3. Лятно туристическо училище -клуб "Зелена раница" -ръководител Татяна Саева

4.  Здравно-възпитателно училище- клуб "Здрав и силен"-ръководител Юлияна Пеева


Клуб "Празници, традиции и обичаи в България"

Презентация "Кукери"

Презентация "Нестинарство"

Снимки от работата в клуба

 


 

Арт ателие "Креатив"

Снимки от работата в клуба

 

Последни публикации

Начало на втория учебен срок

            Във връзка с обявената грипна ваканция за София-град от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. включително се прекратяват учебните занятия за учениците за същия период от време.
Междусрочната ваканция е на 05.02.2019 г.

       Редовните учебни занятия продължават от 06.02.2019 г. (сряда) със седмично разписание за втори учебен срок, което ще бъде обявено на сайта на училището в рубриката „Седмично разписание“.

  1. Протокол от Районна ветеринарна станция-Русе ЕООД Вашият коментар
  2. Родителска среща Вашият коментар