Моля, обърнете внимание

Във връзка с изнънредната обстановка ръководството на 72 ОУ моли родителите и учениците да се запознаят внимателно с Плана на 72 ОУ във връзка с Covid 19 и инструктажа за учениците за провеждане на присъствено обучение.

Плана на 72 ОУ във връзка с Covid 19

Инструктаж за учениците за провеждане на присъствено обучение

Откриване на учебната година

Във връзка с извънредната обстановка откриването на учебната година ще бъде както следва:

  • за класовете първи, втори и пети – от 10:00 часа;
  • за трети и седми клас – от 11:00 часа;
  • за четвърти и шести клас – от 12:00 часа.

Успешна учебна година на всички!