Благотворителен коледен базар

Имаме удоволствието да съобщим, че средствата, събрани от благотворителната акция в нашето училище тази година, които ще бъдат приведени по сметката на кампанията  „Да дарим заедно животоспасяваща апаратура за недоносените бебета“  възлизат на 1718,35 лв.

Благодарим на всички деца, родители и учители, които отвориха сърцата си и се включиха в инициативата! Весели празници!

Важно съобщение във връзка с потенциално замърсяване на въздуха

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви,че във връзка с прогнозата на Националния Институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 20 и 21 декември 2018 г., особено в часовете 9.30-11.30 , по преценка на родителя, децата и учениците , които страдат от доказани хронични белодробни заболявания може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за приобщаващото образование.
Родителят уведомява класния ръководител по телефона или по e-mail.
Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничното заболяване е вписано в личната амбулаторна карта, представена в училището или представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване.
От Ръководството