Преустановен учебен процес

От понеделник 27 януари до 4 февруари, включително, поради висока заболеваемост ще бъде преустановен учебният процес във всички училища в София-град.

Учениците ще започнат учебни занятия на 6 февруари, тъй като 5 февруари е обявен за неучебен ден поради края на първия учебен срок.

Благотворителност

Имаме удоволствието да съобщим, че в резултат на съвместните усилия на родители, деца и преподаватели от благотворителния базар, проведен в навечерието на Коледните празници, са събрани 2 204 лв., които са приведени по сметката на „Българската Коледа“.

Благодарим на всички, които направиха това възможно!