Важно за учебната 2021-2022 г.:

Във връзка с извънредната обстановка ръководството на 72 ОУ моли родителите и учениците да се запознаят внимателно с актуалния  План на 72 ОУ  във връзка с Covid 19 и инструктажа за учениците за провеждане на присъствено обучение.

ПЛАН 72 ОУ-Ковид19 21-22

Инструктаж за учениците за провеждане на присъствено обучение:

инструктаж ученици

Откриване на учебната година

Във връзка с извънредната обстановка откриването на учебната 2021-2022 година, ще бъде както следва:

  • за класовете първи, втори и пети – от 10:00 часа;
  • за трети и шести клас – от 11:00 часа;
  • за четвърти и седми клас – от 11:30 часа.

Успешна учебна година на всички!