Документи

Училищни документи

Правилник за вътрешния ред на 72 ОУ „Христо Ботев“

График за контролните и класните работи през втория срок

Спортен календар за учебната 2014-2015 година

Етичен кодекс на училищната общност на 72 ОУ „Христо Ботев“

Нормативни документи

Закон за народната просвета

Закон за образователния минимум

Наредба №3 за преподавателската работа

Наредба №3 за системата за оценяване

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  3.  Практически насоки за действия при инцидент
  4.  Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *