Ден на отворените врати

Уважаеми родители,

на 21.11.2019 г ще се проведе денят на отворените врати в нашето училище.

Мероприятието се провежда за трета година и има за цел приобщаване на повече родители към проблемите на образованието и засилване на съпричастността им към училищния живот.

Ще имате възможност да наблюдавате и участвате в работата на учениците от различни класове в часовете от дневната програма на училището.

Заповядайте!

Електронен дневник

Уважаеми родители,

от тази учебна година в нашето училище  стартира  проект „Електронен дневник“. Във връзка с това всеки родител може да получи от класния ръководител на своето дете код за достъп и да се регистрира на адрес: https://login.adminplus.bg/, след което ще получава актуална информация за развитието, успеха и отсъствията на своето дете.