Прием в първи и пети клас

Училищен план-прием  на 72 ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 г. 

Брой паралелки:

 • клас – 1 паралелка
 • V клас – 1 паралелка

Брой места в паралелките:

 • I клас – 25 ученици в паралелка
 • Свободни места до утвърдения училищен план-прием – 0
 • клас – 26 ученици в паралелка
 • Свободни места до утвърдения училищен план-прием – 5

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти
 • пети и шести

План-приемът е приет на Педагогически съвет с  Протокол №6/15.03.2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол №3/15.03.2022 г.  и утвърден със Заповед № 180/22.03.2022 г.  на директора на 72 ОУ.

Заповед прием 1 клас 22-23

Родителска среща за бъдещите първокласници ще се състои на 13.04.2022 г., сряда, от 17.30 ч.

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес

График дейности

На 26 април 2022 година ще бъде отворена за подаване на кандидатури от родители на кандидат-първокласници 

https://kg.sofia.bg

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в  I клас  може  да  се  свържете с  експерт  от  дирекция  „Образование“   на следните телефони:

02 9433183; 02 8468458; 02 9810744; 0884764989, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа

–––––––––––––––––––––––––––-
Свободни места за 2021-2022 учебна година:

1 клас – 0

2 клас – 1

3 клас – 2

4 клас – 4

5 клас – 2

6 клас – 6

7 клас – 0

 Прием  2021-2022 г.
  Излезе първо класиране. Родителите на всички кандидатстващи деца, включително на некласираните, ще получат имейл на електронните си пощи за резултатите от класирането, като могат да проверят къде е класирано детето им и на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и І клас.

Срокът за записване на класираните на първо класиране е 17,00 ч. на 11.06.2021  г. Записването може да се осъществи по електронен път от родителите, които разполагат с квалифициран електронен подпис /КЕП/ в случаите, в които служебните проверки са удостоверили всички заявени критерии, както и на място в съответното училище.

Родителите на всички неприети деца, както и на тези, които са класирани, но не са записани или са записани и в последствие отписани в регламентираните срокове, могат да направят кандидатури за участие във второ класиране, като е препоръчително да проверят за наличие на свободни места на сайта  https://kg.sofia.bg/#/home в избраните от тях училища. Важно е да се отбележи, че ако детето не бъде записано, губи мястото си от първото класиране. При второто класиране, обаче родителят може да посочи както най-желаното от него училище, така и училището от което вече се е отказал.

За участие във второто  класиране се кандидатства до 18,00 ч. на 11.06.2021 г.

Второто класиране ще се извърши на  11.06.2021 г.

Третото класиране е на 18.06.2021 г.

Училищен план-прием  на 72 ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2021/2022 г. 

Брой паралелки:

 • клас – 1 паралелка
 • V клас – 1 паралелка

Брой места в паралелките:

 • I клас – 25 ученици в паралелка
 • Свободни места до утвърдения училищен план-прием – 0
 • клас – 26 ученици в паралелка
 • Свободни места до утвърдения училищен план-прием – 2

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

 • първи
 • втори
 • трети
 • четвърти
 • пети и шести

План-приемът е приет на Педагогически съвет с  Протокол №4/04.02.2021 г. и утвърден със Заповед № 242/25.03.2021 г.  на директора на 72 ОУ.


72-ОУ 21-22

 

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас може да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на следните телефони:

02 9433183; 02 8468458; 02 9810744; 0884764989, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа

График на дейностите за първи клас

Система за първи клас

       При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас, може да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на следните телефони:

02 9433183; 02 8468458; 02 9810744; 0884764989, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа

За учебната 2021/2022 година  Столична община ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища чрез Информационната система за обслужване на ДЗ и ПГ в училищата – ИСОДЗ и ПГУ, надградена с модул за прием в първи клас.

Новият модул включва ГИС-компонента, в която на база списъци с адреси са очертани полигоните на прилежащите и граничните райони на общинските училища.

Прилежащи за 72 ОУ „Христо Ботев“ територии – кв.Суходол и с. Мало Бучино

Линк към ИСОДЗ:

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

   С цел подпомагане на родители, при необходимост служител на 72 ОУ  ще   съдейства при работата с  ИСОДЗ.  Приемно време на служителя: от 26.04.2021 до 28.05.2021 г.  – всяка сряда от 11.30 ч. до 12.30 ч.

От сайта на Столична община:

Кандидатстването и записването за първи клас в София става онлайн

За първи път 12 000 деца в столицата ще могат да се запишат електронно на училище

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. Това съобщиха днес заместник-кметовете на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов и Генчо Керезов. Предстои Столичен общински съвет да вземе решение на предстоящото си заседание, а в края на март системата да бъде в реален режим на работа.
„С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците“ – съобщи зам.-кметът доц. д-р Чобанов.

„Системата дава възможност родителите да запишат децата си изцяло по електронен път. Първи клас се явява важен момент в живота на детето и е важно то да може да посещава учебно заведение най-близко до дома му“ – посочи доц. Чобанов.

„Критериите за прием остават непроменени – подчерта Чобанов. По думите му – Разработена е онлайн възможност за кандидатстване и записване на първокласниците. От тази пролет чрез системата 168 столични общински училища ще предложат прием на около 12 000 първокласници“ – каза също доц. Тодор Чобанов.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

„Създаването на електронна система за кандидатстване и записване в първи клас е личен ангажимент на кмета Фандъкова. Това бе и една от първите задачи, която при встъпването ми в длъжност получих от нея“ – каза Генчо Керезов.

Зам.-кметът Керезов посочи, че целият процес на разработване на новата система се извърши при много силен граждански контрол, предстои да бъде направен и тест на функционалностите от родителите. Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.
От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2020-2021 година

72 ОУ „Христо Ботев“ обявява 2 свободни места за записване в първи  клас за учебната 2020/2021 година  след  трето  класиране.

 Подаване на заявления за прием:  до 14.09.2020 г. вкл.

–––––––––––––––––––

Списък на ученици, класирани на трето класиране и указания:

Трето Класиране 1 кл_01

–––––––––-

    72 ОУ „Христо Ботев“  обявява  3 свободни места за записване в първи клас за учебната 2020/2021 година за трето класиране.

    Подаване на заявления за участие в трето класиране  –  от 19.06.2020 г.   до  12.00 ч. на  22.06.2020 г. вкл.

  Второ класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

Второ класиране_01

  72 ОУ „Христо Ботев“ обявява 6 свободни места за записване в първи клас за учебната 2020/2021 година за второ класиране.

   Подаване на заявления за участие във второ класиране – от 09.06.2020 г.  до 12.06.2020 г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

    Днес, 08.06.2020 г.,  в 18.00 ч., ще  публикуваме  броя на свободните места след първо класиране. За  да  кандидатствате за тези места,  е необходимо отново да подадете заявление за прием в първи клас.

    Във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления  за  участие  във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г.  до 14.06.2020 г.  включително.

Уважаеми родители, от утре – 02.06.2020 г.  до петък – 05.06.2020 г., от 09.00 ч. до 17.00 ч. в 72 ОУ ще се извършва записването на класираните на първо класиране за прием в първи клас  /по приложения списък/  деца.

  Записването се извършва след предоставяне на оригинал на Удостоверение за завършена ПГ. Моля да представите и  Акт за раждане за сверяване на данните на детето.

Първо класиране 1 клас 20-21_01

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

След приключване на извънредното положение от 13.05.2020 г.  заявления за кандидатстване за първи клас може да подавате на място в 72 ОУ. Работното време на училищната комисия е от 13.00 до 16.00 ч. всеки работен ден до 21.05.2020 г. включително.

Гранични-прилежащи-райони-1клас-2020-2021

Уточнения 1 ви.клас – Столична община

Уважаеми родители,

       Напомняме, че от 21.04.2020 г.  започва  прием  на  ЗАЯВЛЕНИЯ   за кандидатстване в първи клас за учебната 2020/2021 г.   Той ще се извършва САМО по електронен път. Срокът за подаване на заявления е до 21.05.2020 г. включително.

   НЕ СЕ изискват сканирани или на хартиен носител документи. Оригиналите им ще представите при записване на приетите ученици.

  Информация за критериите, на които отговаря Вашето дете, и необходимите документи при записване на приетите ученици, ще намерите в таблицата:

Критерии за прием в първи клас

   За  ваше улеснение и във връзка с извънредното положение, ще можете от 21.04.2020 г.  да подавате попълнено заявление   /по образец, качен под това съобщение/,  на електронен адрес:   ou72@abv.bg

   В срок до 2 работни дни на електронната поща, от която сте изпратили заявлението, ще получите входящ номер от 72 ОУ.

На посочения ел.адрес на 72 ОУ може да задавате въпроси относно приема.

    Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година,  Ви  уведомяваме,  че  справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Прилежащи за 72 ОУ „Христо Ботев“ територии – кв. Суходол и с. Мало Бучино

   Избираемите учебни часове, които предлага 72 ОУ в първи клас са: български език и литература /БЕЛ/, английски език /АЕ/ и информационни технологии /ИТ/. Те се попълват в заявлението.

В 72 ОУ се организират следните извънкласни дейности:

 1. английски език
 2. футбол
 3. баскетбол
 4. кикбокс
 5. шахмат

   В 72 ОУ се организират и занимания по интереси, които до момента са: спортни клубове, клуб за дигитални компетентности, клуб „Седянка“ /за народни обичаи и традиции/ и математически клуб

  За учениците от първи до шести клас е въведена целодневна организация на учебния ден и е организирано обедно хранене.

Прилежащи за 72 ОУ „Христо Ботев“ територии – кв. Суходол и с. Мало Бучино

За повече информация, вижте линка    „Информация за 72 ОУ“

  След прекратяването на извънредното положение ще бъде обявена нова дата  за родителска среща.

Информация за 72 ОУ

zapoved_1_klas – за сайта_19-20

Заявление_1_клас 20-21

Прием 1 клас 2020-2021 – указания

grafik-priem-1klas-uchebna20202021

Поради извънредното положение насрочената среща се отменя!

Важна информация:

    Първата ни среща с вас, родителите на бъдещите първокласници, ще се проведе на 08.04.2020 г.  /сряда/, от 17.30 ч. в 72 ОУ.

     Заповядайте, за да получите отговори на въпросите, които ви вълнуват относно кандидатстването и записването на детето ви в I клас за учебната 2020/2021 година!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

72 ОУ няма класирани ученици на трето класиране за учебната 2019/2020 година.

––––––––––––––––––––––

72 ОУ обявява 23 свободни места за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година за трето класиране.

Подаване на заявления за участие в трето класиране – от 13.06.2019 г.  до 14.06.2019 г. до 12.00 ч.

–––––––––––––––

72 ОУ няма класирани ученици на второ класиране за учебната 2019/2020 година.

–––––––––––––––

  72 ОУ обявява 23 свободни места за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година след първо класиране.

  За подаване на заявления за участие във второ класиране заповядайте от 8.30 ч. на 07.06.2019 г. до 12.00 ч. на 10.06.2019 г.

 

  Уважаеми родители, списъкът на приетите на първо класиране в първи клас за учебната 2019/2020 година е публикуван в края на страницата. Заповядайте от утре – 03.06.2019 г.,  до четвъртък – 06.06.2019 г.,  да запишете децата си. Носете удостоверението за завършена подготвителна група!

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
на тази страница ще откриете полезна информация за реда на записване на ученици в училището, необходимите документи и предстоящите събития.

  През новата 2019/2020 учебна година 72 ОУ ще приеме две паралелки в първи клас по 24 ученици, или общо 48 места.

График на дейностите за прием на ученици в І клас за учебната 2019/2020 год.

 1.  Подаване на заявления за участие в I класиране – от 15.04.19 г. до 15.05.19 г.

Място за подаване на документи – І етаж, административно крило

Работно време на комисията по прием на заявления – 8.30 -12.00  ч. и 13.00 -17.00 ч.

 1.  Обявяване на списъците от I класиране – 03.06.2019 г. в 17.00 ч.
 2.  Записване на ученици от I класиране – от 04.06.2019 г. до 06.06.2019 г. до17.00ч.
 3.  Обявяване на свободни места  за II класиране – 06.06.2019 г. в 18.00 ч.
 4. Подаване на заявления за участие във II класиране – от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 г. до 12.00 ч.
 5.  Обявяване на списъците на приетите ученици от II класиране – 10.06.2019 г. в 18.00 ч.
 6.  Записване на ученици от II класиране – от 11.06.2019 г. до 12.06.2019 г.  до 17.00 ч.
 7.  Обявяване на свободни места за III класиране – 12.06.2019 г.  в 18.00ч.
 8.  Подаване на заявления за участие в III класиране – от 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г. до 12.00 ч.
 9.  Обявяване на списъците на приетите ученици от III класиране – 14.06.2019 г. в 18.00 ч.
 10.  Записване на ученици от III класиране – на 18.06.2019 г. до 17.00 ч.
 11. Обявяване на свободни места след  III класиране – 20.06.2019 г.
 12.  Попълване на свободните места – от 206.2019 г. до 13.09.2019 г. вкл.

Необходими документи:
1. Заявление /по образец/;
2. Оригинал на удостоверение за промяна на настоящ/постоянен адресна детето, издаден от районната администрация
3. Други документ, доказващи декларирани в заявлението обстоятелства според Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
4. Копие от акт за раждане/за сверяване на необходимата информация/

Важна информация:
    Първата ни среща с вас, родителите на бъдещите първокласници, ще се проведе на 18.04.2019 г. /четвъртък/, от 18.00 ч. в 72 ОУ.

     Заповядайте, за да се запознаем и за да получите отговори на въпросите, които ви вълнуват относно кандидатстването и записването на детето ви в I клас!

 

 Училището предлага целодневно обучение на първокласниците по желание на родителите и  топъл обяд. Вашите деца ще се обучават от квалифицирани преподаватели. Разгледайте приложената по-долу брошура, за да получите повече информация!


 

       


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УТВЪРДЕНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Заявление прием в първи клас 2019/2020 учебна година

Прием първо класиране

 

 


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *