За бъдещите първокласници

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
на тази страница ще откриете полезна информация за реда на записване на ученици в училището, необходимите документи и предстоящите събития.


 


 

                                 График за записване на първокласници за учебната 2016 / 2017г.

       1. Подаване на молби /заявления/ и необходимите документи за записване на първокласници в 72 ОУ за учебната 2015/2016 г.         Краен срок: 30.05.2016 г.                                                                   

       2.Записване на първокласниците  

     2.1. Обявяване на списъците с класираните ученици            03.06.1016 г.  

     2.2. Записване на класираните ученици                     06.06.2016 – 07.06.2016 г.

2.3. Обявяване на свободни места след първото класиране           08.06.2016 г.

Забележка: След посочения в точка 2 срок ще бъдат записвани и други деца, пропуснали по различни причини да се запишат в установения срок

 

Ред за записване на първокласници за учебната 2016 / 2017година 


 

ПРИЕМ
                    През учебната 2016/ 2017 година ще бъде сформирана една паралелка първи клас.

 

                    Задължително избираема подготовка в първи клас:     

1. Български език – 1 час седмично
2. Информационни технологии – 1 час седмично
3. Английски език – 1 час седмично


                                                           
         Училището предлага целодневно обучение на първокласниците по желание на родителите и  топъл обяд. Вашите деца ще се обучават от квалифицирани преподаватели.
    

 

Необходими документи за записване

 

       1. Молба /по образец/
2. Удостоверение за раждане
3. Оригинал от удостоверението за завършена подготвителна група (в случай, че детето не е посещавало подготвителна група родителят декларира това обстоятелство)

 

 Списък на класираните първокласници за учебната 2016/2017 година

След първо класиране в 72 ОУ няма свободни места за прием в първи клас.

/към дата 08.06.2016г/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *