Документи

Правила за вътрешно подаване на сигнали

ПЛАН 72 ОУ-противоепидемични мерки 22-23

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Стратегия за развитие

Стратегия – 72 ОУ 2021-2025

ПЛАН – стратегия 72ОУ 21-25

Планове

Годишен план на училището:

План на училището 2022-2023 г.

План БДП 2022-2023:

72 ОУ – план БДП 2022

Правилници

Правилник за дейността на 72 ОУ 2022-2023

ПРАВИЛНИК ЗБУТ

Propuskvatelen_rejim

Pravilnik za vutr_trudov_red 2022-2023

Програми

ПРОГРАМА ЦОУД 2022–2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училищe

програма -равни възможности и уязвими

ЕТИЧЕН КОДЕКС 72 ОУ

Училищен механизъм тормоз

процедура жалби

Достъп до обществена информация

Протокол за заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Отчет по чл.15 а, ал.2 от ЗДОИ

Отчет 2022 ЗДОИ

Документи па ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЛД ФЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЛД-деца, родители