Документи

Дневен режим 2023-2024

Стратегия за развитие

Стратегия – 72 ОУ 2021-2025

План стратегия и финансиране 72 ОУ 23-24

Планове

Год.план на училището 2023-2024 г.

План БДП 2022-2023:

72 ОУ – план БДП 2022

Правилници

Правилник за дейността на 72 ОУ 2023-2024

ПРАВИЛНИК ЗБУТ

Пропускателен режим

Pravilnik za vutr_trudov_red 2023-2024

Програми

ПРОГРАМА ЦОУД 2023–2024 г

ЕТИЧЕН КОДЕКС 72 ОУ

Училищен механизъм тормоз

процедура жалби

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Достъп до обществена информация

Протокол за заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Отчет по чл.15 а, ал.2 от ЗДОИ

Отчет 2022 ЗДОИ

Отчет ЗДОИ 2023

Документи па ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЛД ФЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЛД-деца, родители